Moudrost Předků

12.03.2012 21:36
  Proč je tomu tak? Pro pochopení vysvětlím hlubší význam některých použitých...
08.03.2012 21:49
Tato analogie mne napadla již mnohokrát. Proč? Uvidíte.   Představte si počítačovou síť...
04.03.2012 18:49
V první kapitole Vás chci seznámit s naší pradávnou historií. Archeologické výzkumy končí...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Moudrost Předků

Bříza

Každý bychom měli někam patřit, mít někde své doma, k němuž se váže historie babiček a prababiček, dědečků a pradědečků a pra pra … - historie Rodu.V dnešní době tuto rodovou paměť má čím dále tím méně rodin. Lidé se stěhují, rozvádí a uzavírají sňatky, a zase rozvádí a stěhují, ztrácí rodovou kontinuitu, cítí se vykořeněni a hledají podvědomě „něco“, co by jim tuto ztrátu nahradilo. Zároveň se ztrátou Rodu ztrácí i Moudrost předávanou našimi Předky z generace na generaci.

 

V dnešní době se nám otvírá dědictví, je to dědictví po našich společných Předcích ze Slovansko – Árijských Rodů. Zanechali nám Knihu Světla obsahující slovansko-árijské védy,

které nám předávají celé vědění o Zemi, Vesmíru, Člověku a původu nejen bílé, ale i ostatních ras.

 

V této sekci vám budu postupně moudrost našich Předků zprostředkovávat a věřím, že vám pomůže najít sama sebe.

Kontakt

Věra Ovečková +420 733 587 795 vera.oveckova@gmail.com