Na co se těšíte?

14.10.2020 18:03

Slunce, veselí, štěstí, těšení se

Též jste si všimli, že atmosféra poslední dobou houstne? Že někteří vegetariáni i vegani začali jíst maso? Že životní síla jakoby vyprchávala z těla? Že se lidé přestávají usmívat a smát?

 

Dál je zbytečné pokračovat. Mnoho lidí je semleto současným děním a událostmi a přestali se těšit ze života i těšit se na cokoliv v životě.

 

Davové šílenství, které je umně rozpoutáváno, šílenství strachu a odporu, bere sílu těm, kteří ji potřebují k obyčejnému životu.

 

Bere ??? nebo ji člověk dobrovolně dává tím, že přistupuje na hru na šílenství.

 

A přitom by stačilo málo. Zachovat si veselí, smát se i přes restrikce, jít si svou cestou a těšit se ze života jako dřív, ba což, ještě více. Naše generace, odcházející i přicházející, má vliv na dění následující.

 

Kdo chce chodit s hlavou skloněnou, ústy s povislými koutky schovanými za rouškou, bát se obejmout a komunikovat jen přes elektronické zprostředkovatele?

 

 

Vsuvka.

Komunikovat, to je pro tento způsob dobrý výraz, protože „kom(a)“ znamená uspání „nik“, což je dávné praslovanské slovo „nikajá“ ve významu tvořit, budovat – tedy „uspání tvoření“. „O“ jako uzavřené informační pole pod štítem „va“ s „t“ na konci, které zastavuje průtok síly ve slově. KomuNikOVaT je kódové slovo, které znamená zastavení, uspání toku síly, která je pod štítem informačního pole vzniklého a průběžně se rozšiřujícího a plněného tvůrčími myšlenkami.

Tato síla proudí, prýští, teče, vlní se, bují, roste a sílí tvůrčím zápalem všech zúčastněných. Umělé elektronické kanály (telefon, intertnet – e-mail, skype, přednáškové místnosti, fb ...) ji tlumí. Pokud se lidé sejdou a mohou sdílet přímo, bez těchto umělých zprostředkovatelů, mluví spolu, hovoří, přou se, ... mírnou i důraznou formou tvoří něco. Něco, co jim dává štít a sílu. Jsou spolu. Tvoří společné - Naše. Uspat toto Naše a sílu Našeho je cílem, „ce“ na konci slova „komunikace“, v němž mu předchází slabika „ka“ jako skrytí předcházejícího v temnotě.

 

 

 

Za sebe se chci s lidmi potkávat, povídat si, obejmout se, smát se, být veselá. Veselí a štěstí to je postrach současného systému. Odpor je jím vítán, neb ho živí silou ještě mocnější než je energie strachu.

 

Otočit to, dělat si šašky, vtipy, žerty, srandu …

 

Šašek byl vždy tím nejuznávanějším členem královského dvora a jako jediný mohl říkat vládci to, co si myslí. Jeho prostořekost – prostě řečené – byla podložena moudrostí a znalostí.

 

Takovým šaškem byl i Švejk, který je jedněmi opěvován, druhými zatracován. Ten, kdo umí přijmout žert na svou osobu bez urážky a smát se spolu s ostatními, má sebe i druhé v úctě. Mluvím o vtipu či žertu, nikoli o zesměšnění a ponižování.

 

Jsme na tom stále dobře, koluje mnoho různých vtipů.

Je ale asi načase, začít vtipy uvádět v život. Kdo na to má. Kdo nikoli, přidat se.

 

Smích, veselí, zpěv. Zatím je přímo zakázaný jenom zpěv. Co přijde potom?

 

Bylo by veselé rozezpívat celý market při čekání u pokladny v dvoumetrových odstupech s rouškou na ústech. Nebo i jinak? Raději si na tu chvíli odskočit do Miroslavovy země, aby se dodrželo zdejší nařízení?

 

Smích, veselí, zpěv. Našinec měl vždy pro strach uděláno. Patřil k Našim. Ve sportu se též fandí Našim. Jak se zachovají Naši?

 

Za mě je třeba se sjednotit ve smíchu, veselí a vtipu. Otočit strachy a odpor ve smích, vtip a veselí. Jaká armáda zaútočí proti smějícímu se, zpívajícímu a tančícímu davu?

Otočit strachy a odpor ve smích, vtip a veselí znamená znovu se těšit. Těšit se na cokoliv. Drobné i velké. Budoucnost, Naši budoucnost. Naše budoucnost je v Našich rukách. Doslova a do písmene. Žádné klišé, žádný obtisk budoucnosti, kterou tvoří jiní pro Nás, Našince.

 

Pro Našince zvoní zvonce, Naše zvonce, žádné konce,

ale počátek.

Ten kdo zvonil Naše konce, až dokonce,

půjde nazpátek.

 

 

Kontakt

Věra Ovečková +420 733 587 795 vera.oveckova@gmail.com